Coaching

Coaching

Coaching - hva er det, egentlig? 

Det finnes mange beskrivelser og definisjoner på hva coaching er.  Ordet coach, oversatt til norsk, betyr vogn, som i betydningen frakter mennesker fra der de er til dit de ønsker å komme. Coaching er noe som kan skje når man har en konfidensiell samtale basert på den andres agenda. Coaching er en forandringsprosess, der den enkelte person, gruppe eller team selv tar ansvar for sin egen utvikling og suksess.

kilde: Profesjonelle dialoger. Jan G. Kristiansen 

Hvordan vi kan bidra

Når vi kombinerer verktøyet coaching som samtalemetodikk og verktøyetClifton Strenghts Finder, samt din innsats til å nå ditt mål - øker sannsynligheten for at du vil oppleve personlig utvikling. Det øker også muligheten for at du vil oppleve økt engasjement og trivsel. 


Prosess

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på telefon/skype eller ansikt til ansikt.


Samtalene er 100 % konfidensielle.

Vi følger ICF’s etiske retningslinjer.

Du får dokumentasjon på samtalen.

Samtalene kan gjøres enten ved fysisk møte, eller bruk av video-samtaler som tilfredsstiller kravene til GDPR.


Antall samtaler avhenger av behovet. 1 til 2 samtaler i måneden over en lengre periode, gir ofte best effekt. Jobber med oppgaver mellom hver samtale.


Andersen

Coaching & Consulting AS


Hjelper ledere, team og gründere med å oppdage og ta i bruk sine styrker.


Kontaktinfo


Krøgenesveien 2, 4841 Arendal


Email: sissel@andersen-cc.no


Telefon +47 917 12 570


Org.nr.: 922309825Andersen Coaching & Consulting AS is not affiliated with The Gallup Organization (“Gallup”) and Gallup owns all right, title, and interest in all of its trademarks and copyrights relating to CliftonStrengths™, Gallup®, StrengthsFinder®, and the 34 Clifton StrengthsFinder® theme names. The non-Gallup information being presented has not been approved, sanctioned or endorsed by Gallup. The opinions, views and interpretations centered on Clifton StrengthsFinder® are solely the opinions of Andersen Coaching & Consulting AS.


Copyright © Andersen Coaching & Consulting AS | Andersen-CC.no, Sissel M Andersen, Krøgenesveien 2, 4841 Arendal, sissel@andersen-cc.no