Tjenester

Tjenester

Hvordan vi kan bidra

Når vi kombinerer verktøyet CliftonStrengths® og coaching som metodikk, samt din innsats til å nå ditt mål - øker sannsynligheten for at du vil oppleve personlig utvikling. Det øker også muligheten for at du vil oppleve økt engasjement og trivsel. 


Lederutvikling

Å være leder kan være en ensom og til tider en tøff jobb. Det er ikke alltid du har lyst til å snakke med dine lederkollegaer eller din leder om dine tanker og eventuelle utfordringer. I slike situasjoner kan det være godt å snakke med en uhildet person, en som vet hvordan det er å være leder, en du kan stole på – ha tillit til – og som kan både støtte og utfordre deg til å komme videre.

Prosess

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på telefon/skype eller ansikt til ansikt.


 • Samtalene er 100 % konfidensielle.
 • Vi følger ICF’s etiske retningslinjer.
 • Du får dokumentasjon på samtalen.
 • Samtalene kan gjøres enten ved fysisk møte, eller bruk av video-samtaler som tilfredsstiller kravene til GDPR.


Antall samtaler avhenger av behovet.

Noen ganger vil en trenge samtaler over lengre tid. For eksempel, 1-2 samtaler i måneden over et halvt års tid. Andre ganger vil en kun trenge 1-3 samtaler.


Hvordan vi kan bidra

Når vi kombinerer verktøyet 

 CliftonStrengths® og coaching som metodikk, samt din innsats til å nå ditt mål - øker sannsynligheten for at du vil oppleve personlig utvikling. Det øker også muligheten for at du vil oppleve økt engasjement og trivsel. Utvikling av gruppe/team

Å få til en god samhandling, enten det gjelder ledergruppe, en avdeling eller et team - kan være en krevende oppgave.


Som leder leverer du dine beste resultater gjennom andre, og de er basert på evnene til de du leder.


Men ikke bare det - det handler også om hvor godt kjenner gruppen/teamet du leder til hverandres styrker og motivasjon? Og hvor godt kjenner du, som leder, til den enkeltes  styrker og motivasjon?


Tenk om effekten ble 1 + 1 = 3? Som kan innebære økt trivsel, engasjement og eierskap til mål.

Prosess

 • Samtaler med leder - avklare mål
 • CliftonStrengths® test (enten topp 5 eller full 34) til teamet + leder

 • Leder og team mottar oppgaver i forkant av workshop, hvor hver enkelt jobber med sine styrkeprofiler via digitale plattformen e2grow.
 • Teamprofil-rapport
 • Workshop 1/2 dag 
 • e2grow lisens i 1 år.
 • verktøyet e2grow gir leder tilgang til verktøy som bidrar til å øke engasjement og resultatskaping.


Samtalene er 100 % konfidensielle og følger ICF’s etiske retningslinjer. Dere får dokumentasjon på samtalene.


Individuell coaching

Det kan være du står ved et veiskille og trenger å ta et valg. Eller kjenner du på at du ikke får brukt ditt potensiale?  Eller handler det om et behov for å få løst opp i en krevende og fastlåst utfordring du ikke vet hvordan du skal løse, som for eksempel:


 • Ønsker forandring?
 • Balansen jobb, familie og fritid?
 • Valg av jobb/utdanning?
 • Sortering av tankene eller gjøremålene dine?
 • Oppgave du har utsatt lenge av ulike årsaker?
 • Relasjon med andre?

Prosess

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på telefon/skype eller ansikt til ansikt.


 • Samtalene er 100 % konfidensielle.
 • Vi følger ICF’s etiske retningslinjer.
 • Du får dokumentasjon på samtalen.
 • Samtalene kan gjøres enten ved fysisk møte, eller bruk av video-samtaler som tilfredsstiller kravene til GDPR.


Antall samtaler avhenger av behovet. 1 til 2 samtaler i måneden over en lengre periode, gir ofte best effekt. Jobber med oppgaver mellom hver samtale.


Andersen

Coaching & Consulting AS


Hjelper ledere, team og gründere med å oppdage og ta i bruk sine styrker.


Kontaktinfo


Krøgenesveien 2, 4841 Arendal


Email: sissel@andersen-cc.no


Telefon +47 917 12 570


Org.nr.: 922309825Andersen Coaching & Consulting AS is not affiliated with The Gallup Organization (“Gallup”) and Gallup owns all right, title, and interest in all of its trademarks and copyrights relating to CliftonStrengths™, Gallup®, StrengthsFinder®, and the 34 Clifton StrengthsFinder® theme names. The non-Gallup information being presented has not been approved, sanctioned or endorsed by Gallup. The opinions, views and interpretations centered on Clifton StrengthsFinder® are solely the opinions of Andersen Coaching & Consulting AS.


Copyright © Andersen Coaching & Consulting AS | Andersen-CC.no, Sissel M Andersen, Krøgenesveien 2, 4841 Arendal, sissel@andersen-cc.no